ISO 14001

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche
ISO 14001 is een norm die eisen stelt aan het milieubeheer voor een bedrijf, ongeacht de grootte, de locatie of de omzet. Het doel van de norm is het verminderen van de vervuiling en het afval dat een bedrijf produceert.

De norm voor het ISO 14001 milieuzorgsysteem is er om bedrijven te helpen alles in het werk te stellen een negatieve invloed op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren en te beperken.

Heeft u inspirerend drukwerk nodig?

StyleMathôt is een grafisch bedrijf met als core business het vervaardigen van handels- en reclamedrukwerk. Enkele van onze niche producten zijn chocoladewikkels en platenhoezen (elpees) daarnaast bedenken en vervaardigen we promotioneel drukwerk en gepersonaliseerde verpakkingen. Wij werken met aantallen van één tot tienduizenden.

Drukkerij StyleMathôt is specialist in:
– Drukwerk
– Klein & groot formaat printwerk
– Ontwerp
– DTP
– Bouwtekeningen
– Verpakkingen
– Huisstijlen
– Gelegenheidskaarten
– Folders
– Brochures
– Direct Mail