FSC®

Certificerende Instantie: SKH

Met de aankoop van producten met het FSC-logo steunt u het verantwoord beheer van bossen wereldwijd. Het FSC certificaat wil zeggen dat wij voor FSC-gecertificeerd drukwerk alleen grond-stoffen (papier) mogen gebruiken waarin FSC-gecertificeerd hout is verwerkt. De keten van een FSC- gecertificeerd product begint altijd bij verantwoord beheerde bossen. Het hout dat wordt gebruikt komt uit bossen die voor een lange termijn zijn aangewezen als productie bos. Er gaan dus hierdoor beslist geen oerbossen of andere voor de natuur waardevolle bossen verloren. De gehele keten die het product doorloopt moet voldoen aan, door het FSC bepaalde, strenge eisen. De keten begint bij het bos en eindigt bij de consument.

Bij een gesloten keten zijn alle schakels FSC-gecertificeerd. We zien dit FSC-certificaat nu al regelmatig bij de verwerking van papier, wat voor een heel groot gedeelte een houtproduct is.