ISO 14064-1/ CO2 footprint/ ClimateCalc TM

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche
ISO 14064-1 is een norm die definieert hoe de broeikasgassen gekwantificeerd en gerapporteerd moeten worden op bedrijfsniveau.

ClimateCalc is een rekenmodule die gebaseerd is op de aanbeveling voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector van de Europese overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf.

De Intergraf-aanbeveling is de enige internationale grafische norm voor CO2-voetafdrukberekening in de wereld. Deze norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze norm de CO2-voetafdruk berekent op dezelfde grondslag.