AANLEVERING DIGITALE BESTANDEN

AANLEVERING BIJ PERSONALISEREN

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

 

Naamgeving van bestanden

- Geef bestanden geen langere naam dan 26 karakters.

- Gebruik geen speciale tekens of spaties.

- Gebruik alléén alfabet, cijfers en underscore ( _ ).

 

Indien u bij correcties nieuwe bestanden aanlevert, graag deze bestanden als volgt aanleveren: bestandsnaam_corr01, bestandsnaam_corr02, enz.

 

Aanleveren pagina’s in PDF formaat
Een PDF bestaat uit meerdere pagina’s, dus niet van elke pagina een PDF maken.
Bijvoorbeeld: geen 24 losse PDF’s aanleveren voor een brochure met 24 pagina’s.

Niet aanleveren op inslag (bijv. pag 1-24, 2-23, 3-22 enz).

 

Algemene controle

Check vóór het PDF maken:

- Is het paginaformaat correct?

- Hebben de pagina’s voldoende afloop (3 mm rondom)?

- Zijn de fonts geladen?

- Hebben de illustraties voldoende resolutie?

- Zijn de gebruikte lijndiktes in het document niet dunner dan 0,25 mm?

- Bestaat het bestand uit het juiste aantal deelkleuren?

- Zijn ongebruikte kleuren verwijderd?

- Zijn alle illustraties bijgewerkt in het bestand?

- Is het bestand bewaard na de laatste aanpassingen?

1

Download en installeer de jobotions

 

Download hier de Joboptions voor InDesign.

Installeer de Joboptions door te dubbelklikken op het icoon (of met de rechtermuisknop klikken > openen met > Acrobat Distiller), waardoor deze wordt geïnstalleerd in Acrobat Distiller.

2

Exporteren PDF vanuit InDesign CS/CC

 

Exporteren als Adobe PDF.

Ga naar: Bestand > Exporteren . . . opslaan als: Adobe PDF (afdrukken)

Kies bij ‘Voorinstelling Adobe PDF’: StyleMathot - SheetCMYK_1v4_IND4.

 

Pagina’s: Selecteer de gewenste pagina’s.

Uitvoer: hier kunnen bij ‘Inktbeheer’ eventueel extra steunkleuren worden omgezet naar CMYK.

Verder zijn alle overige instellingen correct.

3

PDF controle in Acrobat Professional

 

Open de PDF in Acrobat Professional.

Ga naar: Geavanceerd > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld. Controleer of er geen onbedoelde extra kleuren aanwezig zijn.

Controleer de kleurscheidingen.

In geval van aflopend controleer of de 3mm afloop rondom aanwezig is.

Let op: Beoordeel de pdf altijd met ‘Overdruk simuleren’ aan.

Download hier de joboptions

om de juiste pdf te genereren.

Download hier de colorsettings.

Download hier ICC profielen.

EXCEL BEVEILIGING

Lever altijd een beveiligd adressenbestand aan in Excel-bestand via: zip@stylemathot.nl. Stuur het wachtwoord via SMS of WhatsApp

naar uw accountmanager. Voor Accountinfo klik hier.

 

Voor het beveiligen van het Excelbestand in macOS: Ga naar Bestand en selecteer Wachtwoorden...

Voor het beveiligen van het Excelbestand in Windows: Ga naar info > werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord.

 

EXCEL CELLEN EN KOLOMINDELING

Graag alle informatie in aparte kolommen plaatsen. Elke kolom dient te zijn voorzien van een duidelijke titel.

 

Bijvoorbeeld:

Aanhef | Voornaam | Tussenvoegsel en Achternaam | Straatnaam en huisnummer | Postcode | Woonplaats | Land

 

Zijn er adressen voor het buitenland, maak dan een aparte kolom met de kopnaam ‘land’.

Geen dubbele adressen (voor het ‘ontdubbelen’ brengen wij € 30,- in rekening).

Geen enters gebruiken binnen een cel.

Geen vreemde tekens plaatsen (vb: # - & ^ * < >).

Geen formules in de cellen.

Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen).

Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen of kolommen met gegevens in het werkblad laten staan.

Geen macro’s gebruiken.

Een nette lijst is consequent ingevuld: voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.

Autofilter dient altijd uit te staan.

Voor uitgebreide pdf met de aanleverspecificaties klik hier.

OPMAAK / LAYOUT

Er dient te worden aangegeven in welke volgorde de gegevens geplaats moeten worden en eventueel de positie hiervan.

Wanneer de mailing uit meerdere objecten bestaat, bijvoorbeeld brief/antwoordkaart en envelop, dan dient te worden aangegeven

welke gegevens in welke volgorde op elk object moeten worden geplaatst.

 

Bijvoorbeeld:

Op envelop:

     [ Instelling ]

     [ Afdeling ]

     [ Titel ] [ Voornaam ] [Tussenvoegsel ] [ Achternaam ]

     [ Straat en huisnummer ] [ Postcode ] [Woonplaats ]

     [ Land ]

Op briefpapier: [ Datum ]

     [ Aanhef ] [ Voornaam ] [Tussenvoegsel ] [ Achternaam ]

     [ Volgcode ]

 

Meerdere uitvoeringen

Indien de mailing bestaat uit verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld enveloppen met en zonder priority sticker, of verschillende

soorten briefpapier, dan dient per uitvoering een aparte Excellijst te worden aangeleverd. Indien niet apart aangeleverd brengen wij

€ 30,- in rekening voor het scheiden.

 

 

 

 

 

 

 

Uw adresgegevens worden enkel gebruikt voor uw opdracht.

Voor meer info zie onze privacyverklaaring op www.stylemathot.nl/privacy

 © StyleMathôt 2019

Izaäk Enschedéweg 29, 2031 CR, Haarlem  •  Tel.: +31 (0)23 - 55 333 55  •  Fax: +31 (0)23 - 55 333 50  •  mail@stylemathot.nl  •  Leveringsvoorwaarden  •  Privacy Policy